Steil Cyf., 73 Stryd Fawr, Pwllheli, Gwynedd. UK. LL53 5RR Tel 01758 701884

Ceginau â Steil!

"Rydym yn hapus dros ben efo’n gegin newydd, a gyda’r gwasanaeth cawsom gan Carys!"

"Cegin o safon a steil a gwasanaeth personol a gwerth chweil!"

Mae Steil yn cynnig ceginau o safon gan K a Prima. ‘Rydym hefyd yn gwerthu ceginau unigryw wedi eu gwneud yn union i’ch gofynion chi gan Prentice, ceir esiamplau o'r rhain yn y siop ym Mhwllheli.

Dyfeisiadau Gegin
Mae Steil un “Feistr Bartner” i NEFF. Gyda hyn cewch sicrhad o’r gwasanaeth gorau wrth ddewis eich dyfeisiadau cegin yn ogystal â pherson galluog i’ch cynghori.

Mae Steil yn cynnig gwasanaeth mesur a chynllunio. Cysylltwch â ni i wneud apwyntiad am ymgynghoriad rhad ac am ddim.

 

Charlestown by K
Hendon by PRIMA
Character Oak York Minster by Prentice

Ewch i wefanau ein cyflenwyr isod i weld dewis eang o luniau,
neu i lawr-lwytho catalog.CLICIWCH YMA I WELD AMRYWIAETH O GEGINAUI WEDI EU CYNLLUNIO GAN STEIL