Amdanom ni

Gyda dros 30 mlynedd o brofiad o ddylunio a chyflenwi ceginau ac ystafelloedd ymolchi o safon, rydym yn gwmni sefydledig a pharchus ac yn ymfalchïo ar allu cynnig gwasanaeth i bawb yn yr ardal, gan weithio o fewn eich cyllideb beth bynnag eich anghenion.

Mae ein hystafell arddangos wedi'i leoli ar y stryd fawr ym Mhwllheli yng Ngogledd Cymru. Mae croeso i chi ddod i fewn i’n gweld neu ewch i'n galeri lle byddwn yn llwytho lluniau o ystafelloedd cleientiaid.

 

Ceginnau

Mae steil yn cynnig ceginau ansawdd o raniadau Charles Rennie Mackintosh a English Rose. Rydym hefyd yn cyflenwi ceginau gan Prentice sydd yn gallu cynnig gwasanaeth pwrpasol. Gellir weld enghreifftiau yn ein hystafell arddangos ym Mhwllheli.

YSAFELLOEDD MOLCHI

Beth bynnag rydych chi'n chwilio amdano, boed yn sylfaenol neu'n moethus, bydd Steil yn siwr y gallwn gynnig yr hyn yr ydych eisiau. Rydym yn gweithio â chyflenwyr o ansawdd.

TEILS

Mae ein hystafell arddangos ym Mhwllheli yn cynnig amrywiaeth eang o deils wal a llawr o ansawdd i'w gweld. Rydym hefyd yn cynnig Amtico fel opsiwn vinyl. 

GWASANAETH DYLUNIO

Rydym yn cynnig gwasanaeth dylunio llawn ac yn gallu argymell tim o bobl i gyflewni y gwaith i'r safon uchaf ac gyda chi o'r dechrau i'r diwedd.

 
Caru’r cegin yn fawr iawn.
Diolch yn fawr i Steil
— Laura Ann Roberts